Regulamin strony

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez UNILINGUA Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Koninie.

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność UNILINGUA Szkoła Języków Obcych lub jej lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów.

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane UNILINGUA Szkoła Języków Obcych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem UNILINGUA Szkoła Języków Obcych jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

UNILINGUA Szkoła Języków Obcych

Ul. Topazowa 20a/u1 62-500 Konin

e-mail: kontakt@unilingua.edu.pl

tel. 692-618-664

Konin, dn. 23 maja 2018r.


Menu