Pomagamy 

Lipiec 2020, Stawnica, wsparliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta tłumacząc konsultacje medyczne z genetykiem dr Erikiem Smeets'em. Tym razem konsultacje odbyły się online.

Lipiec 2019, Konin - w dniach 15-18 lipca kolejny raz mogliśmy wesprzeć Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta tłumacząc konsultacje medyczne. Na zaproszenie Stowarzyszenia do Konina przyjechał fizjoterapeuta profesor Meir Lotan z Izraela.

Meir Lotan w Polsce, KoninMeir Lotan w Polsce, Konin, rett syndrom

(od lewej) prof. Meir Lotan, Paweł Kwiecień - prezes Stowarzyszenia, Krystyna Jakubowicz, Marcin Jakubowicz

Czerwiec 2018 – wsparliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta tłumacząc konsultacje i wykłady medyczne profesora Leopolda Curfs’a i doktora Erika Smeets’a z z Maastricht University Rett Expertise Centre. www.rettsyndrome.pl

(Od lewej) Doktor Erik Smeets , Krystyna Jakubowicz, profesor Leopold Curfs, Paweł Kwiecień- prezes Stowarzyszenia

Menu