Kursy i poziomy 

Kursy ogólne

  • całoroczne, dwusemestralne
  • program w oparciu o podręcznik oraz materiały uzupełniające
  • równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, mówienie, pisanie

Kursy egzaminacyjne (Egzamin Gimnazjalny, Matura)

  • całoroczne, dwusemestralne
  • nauka w oparciu o podręcznik dedykowany do przygotowania do egzaminy gimnazjalnego lub maturalnego
  • pełen trening umiejętności wymaganych na egzaminie gimnazjalnym i Maturze

GIMNAZJUM (2x60minut)

  • Poziom 3 (15/16 lat)
  • Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

SZKOŁA ŚREDNIA (2x90minut) lub (1x90minut)

  • Kursy ogólne
  • Kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Menu