Kursy i poziomy 

Kursy ogólne

 • całoroczne, dwusemestralne
 • program w oparciu o podręcznik oraz materiały uzupełniające
 • równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, mówienie, pisanie

Kursy egzaminacyjne (Egzamin Gimnazjalny, Matura)

 • całoroczne, dwusemestralne
 • nauka w oparciu o podręcznik dedykowany do przygotowania do egzaminy gimnazjalnego lub maturalnego
 • pełen trening umiejętności wymaganych na egzaminie gimnazjalnym i Maturze

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • kursy ogólne (2x45min)
 • kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

SZKOŁA ŚREDNIA (2x90minut) lub (1x90minut)

 • kursy ogólne
 • kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym

OSOBY DOROSŁE

Dorosłym słuchaczom proponujemy kursy ogólne i kursy indywidualne. Przydzielenie słuchacza do grupy następuje po przeprowadzeniu testu poziomującego oraz po rozmowie z lektorem. Słuchacze mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lektorem podczas cotygodniowych dyżurów.

 • Kursy ogólne
 • Kursy indywidualne
 • Konwersacje

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu osobiście lub telefonicznie 692-618-664

Nasi  kursanci bardzo cenią sobie podręczniki National Geographic Learning. Dzięki nim słuchacze uczą się języka, rozwijając jednocześnie różne umiejętności w zakresie krytycznego myślenia. Ponadto dzięki praktycznym tematom bezpośrednio ich dotyczącym zawsze mają okazję do rozmowy w języku angielskim.

Wartością dodaną są przepiękne fotografie, które są zazwyczaj pretekstem do kolejnych rozmów.

Menu