National Geographic Learning 

W celu poniesienia jakości naszych usług nawiązaliśmy współpracę z NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING.

W naszej codziennej pracy korzystamy z podręczników NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING, ponieważ:

  • Podręczniki National Geographic Learning tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.
  • Teksty i materiały wizualne National Geographic budują motywację uczniów do nauki.
  • Podręczniki poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości.
  • Podręczniki wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.
  • Podręczniki National Geographic Learning zaszczepiają w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje.
  • Praca w grupach i zadania projektowe rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.
  • Słuchacze, korzystający z naszych podręczników, zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów.
  • Podręczniki National Geogrphic Learning pomagają słuchaczom budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Pracując z tymi podręcznikami, słuchacze uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.
  • Podręczniki pokazują wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.

Menu